administrative område niveau 5 i Salisbury

Lokal tid:
19:02:33

Beklager, administrative område niveau 5 blev ikke fundet i nærheden Salisbury, Det Forenede Kongerige

Mest populære kategorier i Salisbury:

Punkt af interesse i Salisbury

Salisbury

Salisbury

Salisbury
localityLæs mere
The Chapter House

The Chapter House

9-13 Saint John's Street, Salisbury
lodgingLæs mere
The Legacy Rose and Crown Hotel

The Legacy Rose and Crown Hotel

Harnham Road, Salisbury
lodgingLæs mere
Spire House

Spire House

84 Exeter Street, Salisbury
lodgingLæs mere

Restaurant i Salisbury

Salisbury

Salisbury

Salisbury
localityLæs mere
The Chapter House

The Chapter House

9-13 Saint John's Street, Salisbury
lodgingLæs mere
The Legacy Rose and Crown Hotel

The Legacy Rose and Crown Hotel

Harnham Road, Salisbury
lodgingLæs mere
Spire House

Spire House

84 Exeter Street, Salisbury
lodgingLæs mere

Tøjbutik i Salisbury

Salisbury

Salisbury

Salisbury
localityLæs mere
The Chapter House

The Chapter House

9-13 Saint John's Street, Salisbury
lodgingLæs mere
The Legacy Rose and Crown Hotel

The Legacy Rose and Crown Hotel

Harnham Road, Salisbury
lodgingLæs mere
Spire House

Spire House

84 Exeter Street, Salisbury
lodgingLæs mere

📑 Salisbury alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning