administrative område niveau 5 i Salisbury

Åben kort
Lokal tid:
10:23:31

Beklager, administrative område niveau 5 blev ikke fundet i nærheden Salisbury, Det Forenede Kongerige

Mest populære kategorier i Salisbury:

Punkt af interesse i Salisbury

Salisbury

Salisbury

Salisbury
localityLæs mere
The Chapter House

The Chapter House

9-13 Saint John's Street, Salisbury
lodgingLæs mere
Legacy Rose & Crown Hotel

Legacy Rose & Crown Hotel

Harnham Road, Salisbury
lodgingLæs mere
Spire House

Spire House

84 Exeter Street, Salisbury
lodgingLæs mere

Restaurant i Salisbury

Salisbury

Salisbury

Salisbury
localityLæs mere
The Chapter House

The Chapter House

9-13 Saint John's Street, Salisbury
lodgingLæs mere
Legacy Rose & Crown Hotel

Legacy Rose & Crown Hotel

Harnham Road, Salisbury
lodgingLæs mere
Spire House

Spire House

84 Exeter Street, Salisbury
lodgingLæs mere

Tøjbutik i Salisbury

Salisbury

Salisbury

Salisbury
localityLæs mere
The Chapter House

The Chapter House

9-13 Saint John's Street, Salisbury
lodgingLæs mere
Legacy Rose & Crown Hotel

Legacy Rose & Crown Hotel

Harnham Road, Salisbury
lodgingLæs mere
Spire House

Spire House

84 Exeter Street, Salisbury
lodgingLæs mere

📑 Salisbury alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning